ਮੌਕਾ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਧੇ

ਦੋ ਲੋਕ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਦੋਨੋਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਮਾਨ. ਮੀਟਿੰਗ, ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਨਿਊ ਗੁਣ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ. ਉਥੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਮੀਟਿੰਗ. ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਥੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਸਭ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ. ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ"ਮੰਦਾ ਸਰਵਿਸ"ਅਤੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇੜੇ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ. ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ, ਜਦ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਹੈ.

ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ.

ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਿਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਇਸ ਪਲ ਤੇ, ਜਦ ਅਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਪਿਛਲੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਮੀਦ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜ ਇਕ ਹੋਰ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਜ਼ੀ ਜ ਸਥਾਈ ਬਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਟਦੇ. ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ,"ਬੇਕਾਰ"ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਦੇ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ-ਵੱਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ. ਉਹ ਦੋ ਬਾਲਗ, ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਗਠਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਦਰ, ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ.

ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ, ਇਕੱਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਡਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਪਰ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਘੇ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ.

ਉਸੇ ਹੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ. ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਪਰ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ.
ਸੀਮਿਤ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਜਾਣਦੇ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਗ ਡੇਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਮਾਸ੍ਕੋ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕਮਰੇ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਚੈਟ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫੋਨ